Hopp til innholdet
bilde av et barn som leker med en liten gravemaskin

Veiarbeid utenfor senteret

VEIARBEID I LAMBERTSETERVEIEN 09.09.19- 18.10.19

Vi skal etablere ny taxiholdeplass i Lambertseterveien, men alle innganger er åpne.
Arbeidet medfører at gangtrafikken må omdirigeres og deler av veibanen i Lambertseterveien stenges i perioden arbeidet pågår. Gangveier for gående blir ivaretatt og skiltet, og veibanen vil bli innsnevret/midlertidig sideforskjøvet for å avvikle biltrafikken.

Lambertseterveien stenges fra fredag 20.09 kl 19 til mandag 23.09 kl 16.

Vi beklager ulempene dette medfører.